Polityka Prywatności

Polityka prywatności serwisu internetowego „CSO SIGMA” Platforma szkoleniowa i sprzedażowa kursów na Maszyn budowlane i UDT należąca do firmy CSO SIGMA

I. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe – czego dotyczą, wyjaśnienie pojęć 1.1 Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) zwane RODO 1.2. Zgodnie z art. 4 rozporządzenia RODO, dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). 1.3. W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych, deklarujemy zachowanie przejrzystości w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych. 1.4. Jeśli będziesz chciał założyć konto w naszym serwisie internetowym www.e-operator.pl (zwanym dalej: „Platforma”), a także korzystać z naszych usług lub skontaktować się z nami, to poprosimy Cię o podanie nam Twoich danych osobowych, które będą przetwarzane przez nas w celach wskazanych poniżej, związanych z funkcjonowaniem Platformy i świadczeniem usług, które oferujemy.
 2. Administrator danych osobowych i dane kontaktowe 2.1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Szkolenia Operatorów SIGMA Artur Krasny, ul. Warszawska 54. 05-310 Kałuszyn, Polska, NIP: 8222093087 2.2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z polityką prywatności, możesz skontaktować się z Administratorem elektronicznie pod adresem e-mail: kontakt@cso-sigma.pl lub korespondencyjnie, wysyłając pismo na adres biura: Centrum Szkolenia Operatorów SIGMA Artur Krasny, ul. Warszawska 54. 05-310 Kałuszyn
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 3.1 Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu: a) świadczenia usług oferowanych na Platformie przy realizacji Twoich zamówień b) prowadzenia konta na Platformie c) obsługi realizowanego szkolenia poprzez kontakt w sprawach zajęć i egzaminów c) marketingu bezpośredniego 3.2. Twoje dane osobowe są przetwarzanie w oparciu o następujące podstawy prawne: a) zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO) b) wypełnianie obowiązków prawnych Administratora, w tym związanych z przepisami rachunkowymi i podatkowymi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) c) Twoja zgoda wyrażona na Platformie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) d) nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) e) nasz prawnie uzasadniony interes, wynikający z prowadzenia marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) f) nasz prawnie uzasadniony interes, wynikający z przetwarzania danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) g) nasz prawnie uzasadniony interes związany z badaniem satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 3.3. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty e-mail i formularza kontaktowego, zamieszczonego na stronie Platformy, dostarczasz nam swoje dane osobowe, zawierające niezbędne dane do kontaktu: imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Podanie danych osobowych, przetwarzanych w celu kontaktu z Tobą, jest dobrowolne, lecz niezbędne, by nawiązać kontakt. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, już po zakończeniu kontaktu, jest usprawiedliwiony cel związany z archiwizacją naszej korespondencji, na potrzeby udokumentowania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Przekazywanie danych osobowych 4.1. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez pracowników Administratora i podmioty zewnętrzne będące podwykonawcami, z których usług korzystamy, oraz podmioty wskazane w przepisach prawa tj.: a) dostawcy świadczący usługi techniczne, związane z oprogramowaniem potrzebnym do prowadzenia Platformy i oprogramowaniem potrzebnym do prowadzenia skrzynek pocztowych e-mail Platformy, c) osoby, które przy świadczeniu usług na rzecz Platformy, związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej, mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych d) banki i dostawcy płatności e) biuro rachunkowe f) dostawcy oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności jak np. program do księgowości g) podmiot zapewniający system mailingowy h) podmiot zapewniający usługi marketingowe i) podmiot zapewniający usługi statystyczne j) organy i podmioty publiczne nadzorujące przestrzeganie prawa, upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa k) podmioty, które mogą brać udział w świadczeniu na naszą rzecz usług prawnych i innych usług doradczych, firmy windykacyjne l) przewoźnicy, operatorzy pocztowi i telekomunikacyjni 4.2. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw i organizacji międzynarodowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jeśli zostały uznane, na podstawie decyzji Komisji UE, za gwarantujące stopień ochrony danych osobowych adekwatny do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na korzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, a także standardowych klauzul ochrony danych, przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 5. Czas przetwarzania Twoich danych osobowych 5.1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres na jaki jest wykupiony dostęp do kursu i po jego upływie, dopóki będziemy mieć ku temu podstawę prawną, w zależności od tego, która poniższych podstaw znajdzie zastosowanie, tj.: a) przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych, b) ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą pomiędzy Tobą a Platformą c) cofniesz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeśli to ona była jego podstawą i zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora. 5.2. Ponadto Twoje dane osobowe będą przetwarzane po rejestracji konta, dopóki będziemy mieć ku temu podstawę prawną wymienioną w pkt 5.1 niniejszej Polityki prywatności.
 6. Prawa w stosunku do Twoich danych osobowych 6.1. Przysługują Ci następujące prawa, związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, a Administrator odpowiada za realizację tych praw: a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych b) prawo do sprostowania danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe i niekompletne c) prawo żądania usunięcia danych osobowych d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych e) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w przypadku: jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora, w tym profilowania na podstawie tych przepisów i jeśli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim, f) prawo do przenoszenia danych osobowych, czyli przekazania ich innemu administratorowi, g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś, przy czym przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych 6.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do skorzystania z usług świadczonych na Platformie, wystawienia certyfikatu ukończenia kursu lub do nawiązania kontaktu z Tobą. 6.3. Zapewniamy Ci pełną poufność wszystkich, przekazanych nam Twoich danych osobowych. Zobowiązujemy się do podjęcia wszelkich możliwych środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Gwarantujemy też, że dane osobowe gromadzone są z najwyższą starannością i rzetelnie chronione przed dostępem do nich przez osoby trzecie, które nie są do tego upoważnione, między innymi poprzez zastosowanie na stronie Platformy szyfrowania połączeń za pomocą certyfikatów SSL. 6.4. Jeśli chciałbyś skorzystać ze swoich praw skontaktuj się z Administratorem Platformy, korzystając z danych kontaktowych wskazanym w pkt 2.2. niniejszej Polityki prywatności.

II. PLIKI COOKIES

 1. Strona internetowa Platformy, wykorzystuje tzw. pliki cookies, by zagwarantować najwyższy standard wygody naszych usług. Cookies są zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, czyli np. na Twoim laptopie, komputerze czy smartfonie i mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki te nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia z którego korzystasz, pozwalając Ci jednocześnie wykorzystywać wszystkie funkcje Platformy i ułatwiając korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat zastosowania plików cookies. Korzystając z odpowiedniej opcji Twojej przeglądarki możesz zarządzać plikami cookies, co oznacza, że zawsze możesz zmienić ustawienia cookies albo w ogóle usunąć sunąć te pliki. Jednocześnie, informujemy, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej Platformy. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o zarządzaniu plikami cookies możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki.
 3. Pliki cookies na stronie Platformy służą do monitorowania i sprawdzania sposobów w jaki użytkownik korzysta z naszej witryny, w celu optymalizacji działań tj. do: a) dostosowywania zawartości i treści strony internetowej Platformy do preferencji i potrzeb użytkownika b) tworzenia statystyk, pomocnych w zrozumieniu, w jaki sposób użytkownicy Platformy poruszają się na stronie internetowej, co umożliwia usprawnianie jej układu i bezproblemową nawigację c) utrzymania sesji użytkownika Platformy, dzięki której nie ma konieczności wielokrotnego wpisywani loginu i hasła na każdej podstronie Platformy, d) dostarczania użytkownikowi treści reklamowych dopasowanych odpowiednio do jego zainteresowań.

III. INFORMACJE O LOGACH SERWEROWYCH

 1. Korzystanie ze strony internetowej Platformy jest związane z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym utrzymywana jest strona Platformy. Każde zapytanie skierowane do serwera jest zapisywane w jego logach.
 2. Logi obejmują adres IP urządzenia z którego korzystasz, datę i czas logowania, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z którego korzystasz. Logi są zapisywane i przechowywane są na serwerze Platformy.
 3. Wszystkie dane, zapisywane w logach serwera, nie są kojarzone z żadną konkretną osobą korzystającą ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu Twojej identyfikacji.
 4. Logi serwera służą Administratorowi jako materiał pomocniczy do zarządzania stroną. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do zarządzania serwerem.

IV. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Administrator jest uprawniony do dokonania zmiany Polityki prywatności i jej uaktualniania, zgodnie z obowiązkiem przejrzystości i należytej staranności. Ogłoszenie zmian nastąpi poprzez zamieszczenie nowej treści Polityki prywatności na stronie internetowej Platformy wraz z datą, od kiedy nowa Polityka prywatności obowiązuje.
 2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 października 2023 r.